LinkedIn Twitter Facebook Instagram

Misja, wizja, wartości

​​Fundamentalne wartości firmy KBR napędzają wszystko, co robimy. Zastosowanie ich w codziennych działaniach i uczynienie z nich integralnej części naszej kultury jest kluczem do dalszych sukcesów.

Nasze wartości umacniają to, kim jesteśmy i w co wierzymy.
 
Wartościami firmy KBR są:
 
  • Bezkompromisowe zaangażowanie w jakość, zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko
  • Otwarte relacje z naszymi pracownikami oparte na wzajemnym zaufaniu, szacunku i sukcesie
  • Przejrzystość, odpowiedzialność i dyscyplina w naszej działalności
  • Najwyższa świadomość rozpoznawania zagrożeń
  • Uczciwość we wszystkim, co robimy
  • Odpowiedzialność finansowa w stosunku do naszych interesariuszy
Nasza misja określa co decydujemy się robić każdego dnia.
 
Misja firmy KBR to:
 
Bezpiecznie zrealizować każdy projekt w każdej chwili, w każdym środowisku i z korzyścią dla naszych klientów, akcjonariuszy, pracowników i społeczności, którym służymy.

 
Nasza wizja przypomina każdemu z nas do czego powinniśmy dążyć każdego dnia i gdzie, jako firma, chcielibyśmy się znajdować.

 

Wizją firmy KBR jest to, aby zostać czołową światową firmą realizującą projekty i usługi na globalnym rynku.

Nasze osiągnięcia dowiodły i nadal dowodzą, że przystępując do realizacji kolejnych zadań, niezależnie od stopnia trudności wyzwań, zawsze realizujemy prace, których się od nas oczekuje. Stąd wzięło się motto firmy KBR: „Realizujemy”.

Featured Projects