LinkedIn Twitter Facebook Instagram

Lista kontrolna dla podwykonawców

INSTRUKCJA DLA PODWYKONAWCÓW KBR POLAND Sp. z o.o. - CHECK LIST

Lista kontrolna dotyczy:

  • urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych (w tym przewodów zasilających)
  • elektronarzędzi ręcznych
  • przewodów zasilających: przedłużaczy 230/380 V
  • sprzętu spawalniczego
  • urządzeń wykorzystywanych do transportu ładunku/materiału
  • sprzętu p.poż.
  • sprzętu do wykonywania pracy na wysokości
  • gazów technicznych (w tym przewodów oraz bezpieczników i reduktorów stosowanych przy zestawie acetylenowo-tlenowym)

Lista kontrolna określająca metody kontroli sprzętu oraz narzędzi dostępna jest w zakładce "Do pobrania".