LinkedIn Twitter Facebook Instagram

KBR POLAND Sp. z o.o. - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

​KBR POLAND Sp. z o.o. dąży do najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Stawia na bezpieczeństwo pracowników swoich i podwykonawców. Pracownicy podwykonawców i naszej firmy mają duży wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo, a także udział w eliminacji urazów i wypadków przy pracy. Na renomę naszej firmy na rynku międzynarodowym wpływa zaangażowanie pracowników. W tym celu prowadzone są działania, które maja za zadanie:

  • budować oraz podnosić świadomość pracowników
  • zwiększyć „Kulturę Bezpiecznej Pracy”
  • zmniejszyć wypadkowość w środowisku pracy
  • utrzymywać efektywny system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Do tych praktyk zaliczamy zgodnie z deklarowaną Polityką BHP KBR POLAND Sp. z o.o.:

  • działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami bezpieczeństwa i higieny pracy
  • ciągłe monitorowanie oraz doskonalenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym
  • poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • rozwój świadomości bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników poprzez systematyczne szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji

Polityka BHP KBR POLAND Sp. z o.o. daje naszym klientom gwarancję, że projekty realizowane są na najwyższym poziomie jakości, bezpieczeństwa i zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska naturalnego.